Jom kippur – kokous 28.9

Suuri Sovituspäivä. Kiitämme Jeshuan tuottamasta sovituksesta ja keskustelemme sen toteutumisesta juutalaisen kansan kohdalla.

Klo 14:00 osoitteessa Kalvolantie 1287 Hämeenlinna

Ilmoittaudu etukäteen puh. 040 5894279 (Timo Lemponen)